کد خبر: ۶۸۹۰۹۸
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵ 10 December 2018

نام خدا ذکر نخست لبم            شاکر الطاف خدا شد دلم

باز دلم دست قلم را گرفت          طرح سوال از رؤسا پا گرفت
دروغ چرا (وافر) و رایج شده؟          جامعه له زیر حوائج شده
به دست آلوده ی بعضی سران          سایه ی تحقیر شده بی کران
رزاق ما خدای عزت پذیر          نه بسته ی حقارت از آن امیر!
منت شیخ الوزرا تا به کی؟          توهین او مکرر و پیاپی
گرانی (تحفه) و (رهاورد) کیست؟        (بیکاری) حاصل عملکرد کیست؟
مبتکر مسکن اجتماعی            خدا به روح وی دهد شفائی
مسکن اجتماعی اَش یتیم بود          مخترعش یائسه و عقیم بود
یک قدم خیر چرا برنداشت؟          برده و خورده و خسارت گذاشت
بین مدیران، ز مزخرفترین          کی رود او در دل و ناف زمین؟
مدیر (خودشیفته) و بی ظرفیت          (میلیاردر) و (هتاک) و (بی تربیت)
دیگری تهمت می زند به نظام          می گیرد از پله ی خود انتقام
رفته ز یادش که نبوده کسی؟          که دیده از پله محبت بسی
چرا نمک خورد و نمکدان جوید؟        از چه ولینعمت خود را گزید؟
پنجره ی خیانتش وا شده            خیانت نهانش افشا شده
دیگری لبخند ملیحش ظریف          بگوید آن چه که پسندد حریف
دروازه اش باز و،بسی خورده گل        با دشمنان در سازش و تساهل
روح مسلمانی و ایرانی اش          نمی شود دیده به پیشانی اش
کاندید حل مشکلات کشور          خود شده (مشکل آور) و (دردسر)
اکسیژن مردم از ایشان گران          بر عمل به (وعده ها) ناتوان
بسته ی تحقیرنباشد دوا            (کار) و (درآمد) برساند شفا
عده ای در پول شناور شدند          چو (فیل) و (زرافه) تناور شدند
عده ای با (روزه) به سر می برند        خجالت و خون جگر می خورند
حضرت (شیخ الوزرا) بیخیال          جواب چه دارد بدهد بر سوال؟
چونکه ندارد پاسخی بر (چرا)          کرده سخنگوی خودش را جدا
از متملقان و در تیم وی            مسببان رأی و تحکیم وی
برائت از وی را علم کرده اند          در (حزب باد) و پیش آن (بَرده) اند
حامیان دیروز آن عزیزند          از (غلط خودکرده) می گریزند
دامنشان آلوده ی به ننگ است          حنای آن حزب، بدون رنگ است
(نقاش) طلب کن ز خدا ظرفیت          معرفت مسیر و هم بصیرت

به قلم: غلامحسین رضایی - نقاش
انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار