مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان
لزوم مداخله جدی دانشگاه های علوم پزشکی برای رفع مساله خودکشی

به گزارش تابناک کرمان، به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، زهرا موسی پور صبح امروز در نشست بررسی وضعیت وقوع خودکشی ها در سال جاری و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه افزود: خودکشی نوعی انتقام گرفتن از دیگران با ضربه زدن به خود است که ریشه آن در مسائل اجتماعی، فردی، خانوادگی و .... است .
وی خاطرنشان کرد: اقدامات با برنامه و هدفمند در مقابله با خودکشی بسیار تاثیرگذار خواهد بود که نمونه این کار را در شهرستان های زرند و راور مشاهده کرده ایم که با انجام اقدامات مداخله ای و اثرگذار در حوزه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این مشکل برطرف شد.
وی بر تداوم برگزاری این جلسات در دانشگاه های علوم پزشکی سطح استان نیز تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد که دانشگاه های پنجگانه علوم پزشکی استان برنامه جامع خود در حوزه کنترل، کاهش و پیشگیری از خودکشی را ظرف یک ماه آینده اعلام کنند تا برنامه جامع استان در این زمینه تهیه و تدوین شود.
همچنین کارگروه سلامت شهرستان ها به ریاست فرمانداران و دبیری دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به بررسی، رصد و مداخله موثر و علمی در این زمینه تلاش کنند.
گفتنی است که خوشبختانه آمار خودکشی در استان کرمان پائین تر از میانگین کشوری است.