آیندگان از حامیان برجام به بدی یاد می کنند
{$sepehr_code_1697}

انتهای پیام/*