استاندارى كه نگذاشتند در زادگاهش خدمت كند ، استاندار نمونه كشور است !؟

رهبر انقلاب ديروز در جمع دانشجويان و دانش آموزان طى سخنانى با تاكيد بر خودباورى و اتكاء به منابع داخلى و ظرفيت عظيم كشور در همه ابعاد از جمله به استاندارى نمونه اشاره كردند كه در مدت كوتاه حضورش ، با اقدامات بى نظير خود موفق به عقد نود هزار ميليارد تومان قرارداد براى توسعه استان محل ماموريتش شده است ...
يعنى يك چهارم بودجه كل كشور !
همان طرحى كه در كرمان و توسط آقای رزم حسينى آغاز و در ميانه راه ناتمام ماند!؟
به مجاورين و زائرين خراسان رضوى و مردم اين ديار سراسر عشق بخاطر داشتن آقای عليرضارزم حسينى بعنوان استاندار برتر كشور تبريک مى‌گويم و از صميم قلب از خدا مى‌خواهم مافيايى را كه در توطئه‌اى پيچيده و با به كارگيرى همه ظرفيت سياسى و اقتصادى و نفوذ شيطانى شان در كشور باعث تخريب و ترور سياسى شگفت انگيز وى و محروم كردن مردم استان كرمان از ادامه خدماتش در تغيير چهره اين خطه تاريخى شدند را رسواتر و دست پليدشان را از استان مظلوم كرمان كوتاه كند .

انتهای پیام/*