محمد حسین اسفندیار پور مدیر فرآوری شرکت سنگ آهن گهرزمین:
کسب رکورد متوالی تولید ماهیانه کنسانتره به میزان ۴۱۷،۰۲۱ تن در آبان ماه ۹۸

کسب رکورد متوالی تولید ماهیانه کنسانتره به میزان ۴۱۷،۰۲۱ تن در آبان ماه ۹۸انتهای پیام/*