نخستین فیلم از حضور سفیر انگلیس مقابل دانشگاه امیر کبیر
{$sepehr_code_3394}

انتهای پیام/*