حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

انتهای پیام/*