رفع سریع تبخال

کمی خمیردندان را با 1قطره الکل و نمک قاطی کرده و خمیر حاصل را به تبخالتان بمالید.
سوزش زیادی حس خواهید کرد اما تاول‌ها بی‌آنکه پخش یا بزرگ شوند خیلی سریع خشک میشوند.

انتهای پیام/*