خطاب به رئیس جمهور؛
در شرایط رکود چگونه فشار برای اخذ مالیات‌های بی حساب و کتاب می‌آورید_پرفسور زاهدی
{$sepehr_code_3450}

انتهای پیام/*