طرح خرید حمایتی خرما چند قدم تا اجرا

به گزارش تابناک کرمان خبرها حاکی از انست که مراحل اولیه این طرح طی شده است و مجوزات لازم هم صادر شده است و به احتمال قوی در روزهای آتی خرید توافقی خرما شروع خواهد شد.
و تجربه نشان داده است با شروع این خرید بازار به جنب و جوش خواهد افتاد و به طبع آن قیمت خرما هم بالا خواهد رفت‌.

انتهای پیام/*