هم‌اکنون آغاز نشست خبری هلدینگ توسعه معادن و فلزات و هلدینگ زرین با حضور مدیران عامل این شرکت ها

هم‌اکنون آغاز نشست خبری هلدینگ توسعه معادن و فلزات و هلدینگ زرین با حضور مدیران عامل این شرکت هاانتهای پیام/*