یکی از غم‌انگیزترین تصاویر تاریخ

تصاویری از ستون کامیون‌های ارتش ایتالیا برای انتقال اجساد قربانیان کرونا به خارج از شهر «برگامو» به‌منظور سوزاندن آنها منتشر شده است.
کاربران ایتالیایی از این تصاویر به‌ عنوان «یکی از غم‌انگیزترین تصاویر تاریخ» این کشور یاد می‌کنند.

یکی از غم‌انگیزترین تصاویر تاریخ

انتهای پیام/*