تابناک کرمان - علمی
طرحی داده‌اند برای محدودیت‌ جراح عمومی
طرحى كه در حال تصويب است تا محدوده مجاز براى عمل برخى رشته‌های تخصصی ایجاد کند.در این طرح محدودیت‌های ویژه‌ای برای جراح عمومی لحاظ شده است.
رسانه ملی، بزرگترین کاسب کرونا؟!؛
تبلیغ نیش زنبور برای درمان کرونا
دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته ملی ستاد مقابله با کرونا گفت: متأسفانه برخی از مردم برای اینکه از وجود این بیماری خسته شده‌اند دنبال راهکاری برای درمان آن هستند اما باید بگویم که ادعای این آقا در خصوص درمان کرونا با زهر زنبور غیر علمی، غیر کارشناسی است و با واقعیت انطباق ندارد.
مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
گذشت زمان، عدم حفاظت و حراست از مجموعه ما در چاه، چاه‌های میله ای و یا کوره قنات، سبب شده که در اثر جریان سیلاب‌ها و ورود به داخل چاه‌ها بتدریج پر شده, بطوریکه آثار آنها محو و در حال حاضر قابل تشخیص نباشند.
مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
پهنه‌ای گسترده و سرسبز وجود دارد و به فرم نعل اسبی که سراسر اطراف آنرا مناطق کوهستانی احاطه نموده و از آنجا می‌توان شهر اوز را دید. این محل استعداد اجرای شهربازی، تله کابین را دارد، بطوریکه در مجموع ارزش گردشگری برای شهرستان اوز ایجاد نماید.
مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
تجربه تاریخی درهم شکسته شدن خاکریزهای این‌چنینی و راه افتادن حوادث سیل در دروازه قرآن شیراز می‌آموزد، که در اولین فرصت این خاکریز حذف و دره مرتبط با حوزه آبریز حالت طبیعی و عادی خود را پیدا کند.
مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
چشمه سارهای ورا که در فاصله 25 کیلومتری شهرستان اوز واقع شده‌اند، در منطقه کوهستانی از لابه‌لای سنگ‌ها آبی در حد هشت لیتر در ثانیه آزاد می‌گردد...
مشاهدات و پیشنهادات طرح‌های آب و خاک شهرستان اوز؛
راهکار احداث تونل نیز برای موارد فوق بحرانی و انتقال آب‌های جمع‌آوری شده در حریم روستا به مناطق با ارتفاع کمتر و یا به سمت دریا هم می‌تواند بعنوان راهکاری ارزشمند مورد مطالعه و اجرا نمود.