اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمان
اذان صبح
۰۴:۰۳:۰۵
طلوع افتاب
۰۵:۴۰:۱۱
اذان ظهر
۱۲:۴۳:۵۱
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۱۹
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۳