اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمان
اذان صبح
۰۴:۵۴:۵۴
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۵۶
اذان ظهر
۱۱:۵۵:۴۷
غروب آفتاب
۱۷:۳۵:۵۱
اذان مغرب
۱۷:۵۲:۱۰